2015. szeptember 26-tól aktuálissá válik az ErP mely egy széleskörű EU rendelet.

2015.08.25.

A fűtéstechnikai szezon, a nyári hőség ellenére már augusztusban elkezdődött. Az előrelátó tulajdonosok az őszi dömping beállta előtt elvégeztetik a szükséges munkálatokat. A fűtési rendszerek tisztítását, a fűtőkazánok karbantartását illetve szükség esetén azok cseréjét, illetve a kémények állagmegőrzését, felújítását, korszerűsítését.

Az ErP angol nyelvű rövidítés, Energy related Products Directive, magyarul: Az energiával kapcsolatos termékek irányelve.

Mit jelent ez konkrétan és hogyan jelentkezik a gyakorlatban?

A rendelet a legfeljebb 400 kW mért hőteljesítményű helyiségfűtő és kombinált fűtőberendezésekre vonatkozó forgalomba hozatali, illetve üzembe helyezési követelményeket állapítja meg, ideértve a helyiségfűtő berendezésből vagy kombinált fűtőberendezésből kiépített komplett rendszereket is (készülék, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből, alternatív fűtőberendezésből álló csomag).

2015. szeptember 26-tól a > 70 kW és ≤ 400 kW mért hőteljesítményű helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések esetében az éves energiahatékonyság (a szezonális helyiségfűtési hatásfok) nem csökkenhet 86 % alá, ahol a hatásfok számítása a felső fűtőértékre – égéshőre – történik!
Az éves energiahatékonyság számítása az átlagos hatásfok alapján történik a készülék üzemi jellemzőit tükröző korrekciós tényezők figyelembe vételével: szabályozás; elektromos segédenergia felhasználás; készenléti veszteség; gyújtóláng fogyasztása.

A jelenlegi értelmezés szerint a fenti dátum azt jelzi, hogy 2015. szeptember 26-ig felszerelhetők és üzembe helyezhetők a rendeletnek még meg nem felelő készülékek, illetve az elosztónak bejelenthetők az egyszerűsített készülékcserék a régi szabályok alapján, de szeptember 26-a után kizárólag az új s zabályozásnak megfelelő készülékek helyezhetők üzembe.  A dátum értelmezésének módosítása azonban még a közel jövőben adhat nagyobb rugalmasságra teret.

Kivételt képez a rendelet hatálya alól a már meglévő gyűjtőkémények esete, ahol nincs lehetőség új kéményrendszer és kondenzációs kazán beépítésére, illetve a fogyasztókra indokolatlanul magas költségeket róna a rendelet betartása.

Az ismertetett rendelet a gázkészülék gyártók részére energiahatékonysági tanúsítás kötelezettségét is előírja, amely nem csak az egyes készülékre vonatkozik, hanem teljes rendszerekre is. Az összekapcsolt berendezések esetén az egy rendszerbe kombinált egységek összesített energiahatékonysági jellemzőit az összekapcsolt rendszer címkéje tartalmazza, így a megújuló energiát is hasznosító rendszerek esetén az egyes részelemek energetikai hatékonyságát feljavíthatja az összekapcsolás. Amennyiben a rendszerelemek nem azonos gyártó termékei, az egyedi termékek jellemzőit figyelembe véve a kivitelező feladata a rendszercímke kiállítása a végfelhasználó felé.
Legtöbb gyártó és forgalmazó kalkulátorokkal segíti a kivitelezők munkáját, ezért érdemes felkeresni a gyártói / forgalmazói honlapokat!
vgm_erp

Az energiahatékonysági címkék:

A gázkészülékek/rendszerek a számított éves energiahatékonysági jellemzőjük alapján kerülnek besorolásra, és a készüléket/rendszert energetikai hatékonyság szempontjából jellemző besorolást a készüléket azonosító címkéjén tüntetik fel.

A címke ezen kívül a teljesítményt, zajszintet és kombi készülékek esetében a melegvíztermelés jellemzőit (energiaosztály és csapolási teljesítmény) tűnteti fel.

A rendelet további területeket is érint:
–    kötelezővé vált az „A” energia osztályú modulációs szivattyúk alkalmazása minden esetben
–    2018. szeptember 26-tól a NOx kibocsátás mértékét is a jelenleginél szigorúbb szabályozás alá helyezi.