Lazán vett kazánstop?

2015.05.19.

Forgalmazhatók-e szeptember 26. után a 813/2013EU és a 814/2013EU rendeletek által megkövetelt energiahatékonysági mutatóknak nem megfelelő, helyiségfűtő berendezések?

Ez volt a május 6-án, az MGVE és a GOE közös szervezésében megtartott II. Szakmai Nemzeti Fórum legfontosabb kérdése. A kérdésre a megjelent nagy számú érdeklődő végre hivatalos állásfoglalást hallhatott dr. Tüske Rita főosztályvezető (NGM) asszonytól. Az ő jogi álláspontja szerint a forgalmazási tilalom csak a gyártókra vagy azok leányvállalataira és az importőrökre vonatkozik. Tehát a kereskedők a náluk addig felhalmozott készülékeket még el- vagy továbbadhatják, a kérdés csak az, hogy még meddig. Az NGM ezt egy kormányrendelettel tervezi szabályozni, a felméréseiken alapuló terveik szerint 1 év haladékot adva a kereskedelemnek. A gázszolgáltatók képviseletében felszólaló Tajti Péter (a Földgázelosztói Együttműködés Fórum elnöke) ezzel szemben 2 év átmeneti időtartamot javasolt, hivatkozva a felülvizsgált tervek 2 éves érvényességére. Úgy nyilatkozott, hogy a 2015. augusztus 31-ig beérkezett terveket még a jelenleg is hatályos szabályok szerint minősítik, szeptember 1-től viszont megkövetelik az új rendelet szerint előírt mutatókat.

A kereskedők ugyan ennél hosszabb átmeneti időt szeretnének, de a Fórum hozzászólói többségükben a 2 évet is elfogadhatónak tartották. A Fórum feladatának tekinti, hogy az NGM részére egy gyors felmérés után, hivatalos javaslatot tesz az NGM részére. Dr. Tüske Rita főosztályvezető nyitott a beérkező javaslat figyelembevételével módosítani a Kormány rendeletet.

Várható tehát, hogy a végső határidő, amíg a régi készülékekkel szerelt berendezések még üzembehelyezhetők, 2017. szeptember 26.

A határidő természetesen nem vonatkozik a rendeletben is szereplő kivételes esetekre. Hogy a kivételezett helyekre (pl. gyűjtő kémények) beépíthető készülékek honnan lesznek beszerezhetők, még a jövő kérdése.

Fontos lenne, hogy a későbbi problémák megelőzése érdekében a tervezők és a kivitelezők ne ajánljanak már ma sem régi készülékeket, ahol a korszerűek is beépíthetők. Ez a felhasználók érdeke is.

Megemlítendő, hogy a nol.hu internetes felületen, a Fórum másnapján megjelent és több médiától átvett beszámoló pontatlan és felületes, félreértésekre és félremagyarázásra alkalmas.