A vízkezelés szükségessége és módja

2015.09.18.

Nagy hőkapacitása révén a víz már régóta a hatékony hőátvitel eszköze a központi fűtésrendszerekben. Mindazonáltal, a gyártók gyakran nem fordítanak elég figyelmet a víz anyagjellemzőire, illetve a Vízügyi hatóságok is csak az ivásra alkalmas vízminőség biztosítására kötelezettek, ami nem feltétlen azonos a központi fűtésrendszerek környezetében megkívánt vízminőséggel. A dolgot tovább bonyolítja, hogy az ország különböző részein eltérő a vízminőség, mind az ásványi összetétel, mind az egyéb jellemzők tekintetében.

Az alábbiakban részletezzük a vízminőségnek a központi fűtésrendszerre gyakorolt hatását, bemutatva a fémeknek a kezeletlen vízzel való érintkezéséből adódó problémákat.

Vízkő

A nagy vagy közepes vízkeménységű területeken a központi fűtési rendszerek legfőbb ellensége a vízkő.

A vízkő a magasabb hőmérsékleteken válik ki, ezért a rendszer legforróbb részén rakódik le; jellemzően a kazán hőátadó felületén. Ez három nem kívánt hatással is járhat a központi fűtési rendszerre nézve. A lakók által legkönnyebben felismerhető tünet rendszerint a kazánzaj, amely a hőcserélő elvízkövesedése miatt egyenetlenné vált felületén kialakuló víztúlfűtésre vezethető vissza. A víz túlforrása gőzbuborékokat képez, amelyek zajos durrogással távoznak a hőátadó felületről a hűvösebb víz felé. Ezt a hanghatással járó jelenséget néha csattogásként írják le.

A hőközlő felületen lerakódó vízkő közvetlen hatással van a rendszer hatékonyságára, a British Water szerint 1,6 mm vízkőréteg akár 12%-kal is csökkentheti a hatékonyságot. A hőátadás hatékonyság-vesztesége a kazánt nagyobb munkára készteti, ami növekvő tüzelőanyag-felhasználást és a ház energiaszámláinak emelkedését eredményezi.

Korrózió

A korrózió egy természetes folyamat, ami a víz fémekkel való érintkezésekor elkerülhetetlenül bekövetkezik minden lakás központi fűtésrendszerében. Mértékét számos rendszertényező befolyásolja, mint például a benne előforduló fémek típusa, vagy a vízbe bekerült levegő mennyisége.

Ha a víz nem lett a rendszerben előforduló fémek számára védelmet nyújtó inhibitor vegyülettel kezelve, tűhegynyi lyukak és iszap képződéséhez vezető korrózió léphet fel. A lerakódó iszap csökkenteni fogja a központi fűtésrendszer hatékonyságát, gyakran hideg foltokat képez a radiátorokon, valamint a tűhegynyi korrózió hamar perforálódó lyukakká nőhet a rendszerelemeken, ami egy nagyon kellemetlen és drága jelenség.

A korrózióképződést elősegítő néhány tényező:

Oxigénbeáramlás

A gyakorlatban a központi fűtésrendszerek soha sem oxigénmentesek. Oxigén jut be a rendszerbe az előremenő vízzel és a tágulási tartályban, illetve olyan mozgó részeknél, mint a szivattyúk, kötések és szelepek.

Ez azért jelent gondot, mert az oxigén az acélban található vassal reakcióba lép, és a vízközegben vasoxidot, illetve hidrogéngázt is képez. A hidrogén a vízben kissé oldódó gáz, a képződési helyéről képes elmozdulni a legkisebb ellenállási hely felé, gyakran a radiátorokba. A radiátorok felső részein hideg területeket hoz létre, és olyan nyomást tud képezni, ami akár a radiátorok repedéséhez is vezethet.

pH-érték

A pH-érték a központi fűtési rendszerek egy kritikus fontosságú tényezője, mert változása a különféle fémekre eltérő hatást gyakorol. A lakossági központi fűtési rendszerek ideális pH-értéke 6,5 és 8,0 közötti tartományban van. Ekkor a korrodálási arányok minden fém tekintetében elfogadhatók.

Különféle fémek

Egy másik figyelembe veendő tényező a különféle fémek érintkezése, és elektrokorrózió útján galvánelemet hoz létre. Az általánosan használt rendszerfémek közül a legmagasabb potenciállal a réz rendelkezik, ami azt jelenti, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén a réz „elfogyasztja” a többi fémet. Még ha nem is állnak közvetlen kapcsolatban, az egyazon vízben lévő különféle fémek korróziós problémákat hozhatnak létre. Például az oldott réz a keringetett vízben megtámadja a kevésbé nemes fémeket, különösen az alumíniumot.

Hőmérséklet és feszültség

A kémiai reakciók sebessége a hőmérséklet emelkedésével rendszerint gyorsul. Ezért a központi fűtési rendszerek gyorsabban korrodálnak, mint a hasonló elven működő hűtött vízrendszerek.

A rendszer nyomás alatt álló részei, mint a hegesztések, hajlatok hajlamosabbak a korrózióra.

A vízkezelő vegyületek csökkenthetik ezeknek a tényezőknek a károsító hatásait a központi fűtési rendszerekben. Először is gondoskodni kell arról, hogy a rendszer tiszta, üledékektől és olajmaradványoktól mentes legyen. Ez a Sentinel tisztítószer-választékából az adott rendszerhez megfelelő tisztítószer használatával érhető el. A rendszer megtisztítását követően a korróziós hatások csökkenthetők az olyan multi-fém korrózió és vízkő inhibitor használatával, mint a Sentinel X100. Ha a berendezés a téli időszakban fagypont alatti hőmérsékleteknek is kitett, akkor a legjobb választás az X500 Inhibited Antifreeze (inhibitor fagyálló) adalék.