Szolgáltatások

Műszaki felülvizsgálat

A felülvizsgálat során ellenőrizzük

A csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték vonatkozásában:

 • a vezeték elhelyezésének előírások szerinti megfelelőségét
 • a vezeték tartozékainak állapotát azaz alkalmasságát, működőképességét és rögzítését, korrózióvédelmét, karbantartottsági fokát
 • oldható kötések  külső tömörségét szivárgásvizsgálattal, ill. a használaton kívüli részek biztonságos lezárását
 • térszint alatti csatlakozó és / vagy fogyasztói vezetékek tömörségét

A gázkészülék illetve gázfogyasztó berendezések esetében:

 • a gázkészülék rögzítését, bekötését
 • tömörségét (szivárgás ellenőrzéssel)
 • biztonsági berendezések működőképességét
 • égéstermék elvezetését
 • égési levegőellátás biztosítottságát
 • égéstermék esetleges visszaáramlását
 • EPH védelem meglétét
 • hatásfokát műszeresen méréssel
 • környezetét (környéken éghető anyag, bútor közelsége stb.)

A Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat során hivatalos jegyzőkönyvet állítunk ki, amelyből egy példány a tulajdonosnál marad!